SEM
Urządzenia elektroniczne

Projektujemy, produkujemy, wdrażamy

TABLICE LED I TABLICE SYNOPTYCZNE  

Produkujemy na zamówienie tablice elektroniczne służące do wizualizacji procesów w przemyśle oraz informacji publicznej. Projektowane przez nas różnorodne moduły wyświetlające i sterujące są doskonalone od lat. Pozwalają nam oferować, w krótkim czasie, na indywidualne zamówienie, nietypowe wyświetlacze przystosowane do miejsca pracy, z dowolną ilością znaków i opisami rodzaju wyświetlanych parametrów i jednostek pomiaru. Możemy, w zależności od potrzeb, opracować algorytmy przeliczania mierzonych wielkości fizycznych tak, aby wyświetlane były pożądane wskaźniki określające stan obiektu.

Wykonujemy też tablice informacyjne i synoptyczne. Mogą być konstrukcjami samodzielnymi, we własnych obudowach lub mieć postać paneli do zabudowy. Każda tablica jest ściśle dostosowana do funkcji: prezentacji wydajności pracy, wizualizacji parametrów procesu technologicznego oraz wielu innych. Tablice mogą być jedynie urządzeniami wyświetlającymi − wtedy są sterowane przez interfejs szeregowy − lub zbierać i przetwarzać dane dzięki wbudowanemu modułowi akwizycji danych. Opracowując projekt uwzględniamy potrzeby i życzenia zamawiającego.