SEM
Urządzenia elektroniczne

Projektujemy, produkujemy, wdrażamy

MONITORING PRODUKCJI


Dostarczamy urządzenia wspomagające zarządzanie produkcją. Stawiamy na niewielkie rejestratory i wyświetlacze ułatwiające pracownikom rytmiczną pracę, a menedżerom kontrolę realizacji zadań. Propagujemy, zgodnie z duchem Kaizen, monitorowanie produkcji i wyświetlanie wyników na poziomie hali produkcyjnej. Pracownicy, śledząc na bieżąco monitoring produkcji, lepiej pojmują swoją rolę w tym procesie i mogą poprawić jakość swojej pracy. Kładziemy nacisk na jak najlepszą wizualną prezentację zdarzeń i wyników pracy.

Za tymi prostymi w gruncie rzeczy metodami kryje się, wykorzystująca niewielkie urządzenia,  zaawansowana technika rejestracji i komunikacji w sieci, dzięki czemu przebieg produkcji może być śledzony zdalnie, a dane pobierane do przetwarzania w systemach zarządzania.Monitor produkcji MP-240.

W jednym urządzeniu połączono funkcje zbierania i rejestracji danych, obliczania wskaźników OEE oraz sygnalizacji typu ANDON. Monitor produkcji zarówno nadzoruje procesy, jak i wyświetla informacje o ich przebiegu na dużym ekranie.

Gotowa arytmetyka OEE.
Monitor pracuje w czasie rzeczywistym, na bieżąco wylicza i rejestruje kilkanaście parametrów, opisujących wyniki i efektywność procesów produkcji. Na przykład: liczbę sztuk wyrobów dobrych i braków, wydajność i czas cyklu. Rejestrowane są następujące zdarzenia: spowolnienia i zatrzymania oraz przerwy planowe i awarie. Dzięki temu w trakcie pracy można śledzić na bieżąco współczynniki składowe i ogólną efektywność OEE. Kompletne, szczegółowe dane są przydatne do późniejszych analiz, a informacje, które mają znaleźć się na ekranie monitora można dowolnie wybierać.

Ekran do dyspozycji użytkownika.
Kolorowy ekran MP-240 można wykorzystać projektując własne okna z informacjami, osobno dla czasu pracy, przerw, awarii i przezbrojeń. Okna na ekranie monitora tworzy się równie łatwo, jak tabele w arkuszu kalkulacyjnym. Ustawia się rozmiary komórek, wpisuje w nich stałe teksty i wskazuje dane liczbowe z listy zmiennych wyliczanych przez monitor. Można wybrać kolory i wielkość czcionek, a także ustawić ostrzegawczo zmianę kolorów, gdy zmienne wykraczają poza ustalone limity. Informacje na ekranie są czytelne z odległości kilkudziesięciu metrów.

Indywidualny system ANDON.
Dla każdej firmy, zgodnie z planem organizacji pracy, można w monitorze MP-240 stworzyć odpowiednią tabelę zdarzeń, nadać im priorytety i przypisać komunikaty.  Zdarzenia zgłaszane przez operatorów są rejestrowane i sygnalizowane na ekranie. Możemy załączać zewnętrzne sygnalizatory dołączone do wyjść alarmowych monitora.

Wirtualna i realna obsługa.
Wszystkie funkcje monitora MP-240 są dostępne w sieci przy użyciu przeglądarki internetowej. Administrator i operatorzy, stosowanie do nadanych uprawnień, mogą zdalnie konfigurować monitor, uruchamiać go i zgłaszać zdarzenia. Można przy tym korzystać wyłącznie bądź częściowo z komputera, lub bez niego, kiedy monitorem steruje się przy pomocy przycisków i skanera kodów kreskowych. Skanera można używać do uruchamiania monitora, identyfikacji operatorów i produktów, wprowadzania danych i zgłaszania zdarzeń.

Sieciowe korzyści.
Interfejs Ethernet i webserwer monitora zapewniają możliwość prostej obsługi tego złożonego urządzenia. Cała konfiguracja, dane bieżące i zapisy archiwalne są dostępne jako tabele na wielu przejrzystych, wbudowanych stronach www. Użytkownik nie musi instalować na swoich komputerach dodatkowego oprogramowania. Posługuje się przeglądarką www, aby uruchamiać monitor, importować pliki z danymi, zmieniać konfigurację, włączać usługę ftp do automatycznego zapisu danych na serwerze, a także aktualizować oprogramowanie. Wystarczy włączyć MP-240 do sieci. Bez obaw, monitor ma dedykowany system operacyjny, odporny na sieciowe zagrożenia.Podwójny licznik/timer LDN57

Monitoruje jednocześnie liczbę wykonanych sztuk, czas taktu i wydajność. Wyświetla dwie wybrane wielkości.

Nowe, podwójne liczniki/timery, z dużym, trzykolorowym wyświetlaczem i podwójnym odczytem, ułatwiają zarządzanie produkcją. Cyfry o wysokości 57mm są dobrze widoczne nawet z odległości 25 metrów. Mogą posłużyć do liczenia sztuk wyrobów i taktowania produkcji. Podwójny odczyt umożliwia pokazanie jednocześnie dwóch parametrów. Dostępne są następujące zmienne: ilość planowana łącznie, ilość planowana na dany czas, ilość wykonana, ilość braków, czas taktu i wydajność. Przewidziano funkcje arytmetyczne pozwalające dodawać i odejmować impulsy z dwóch wejść, aby sumować impulsy z dwóch źródeł lub uwzględniać liczbę braków w końcowym wyniku. Funkcja „timer” w tym urządzeniu służy do pomiaru czasu trwania operacji (czasu taktu) lub taktowania pracy. W pierwszym przypadku odmierzany jest czas od wykonania ostatniej sztuki, a przekroczenie limitu sygnalizować może zmiana koloru odczytu. Odczyt jest kasowany po wykonaniu następnej sztuki. W drugim przypadku − taktowania − „timer” pracuje autonomicznie, narzucając tempo, podobnie jak metronom.  Zakończenie taktu może być sygnalizowane z wykorzystaniem wbudowanego wyjścia sterującego. Stan licznika jest podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania. Liczniki podwójne LDN są wykonywane w trwałych obudowach kategorii IP-54. Oprogramowanie możemy dostosować indywidualnie do potrzeb zamawiającego.
 Licznik/timer LDN57, LDN100

Uniwersalne liczniki i timery mogą służyć do wyświetlania ilości wykonanych wyrobów i odmierzania czasu taktu.

LDN57/100 mają duże wyświetlacze LED, których kolor może się zmieniać, sygnalizując przekroczenie zadanych progów.

Funkcja „licznik” jest wykorzystywana do liczenia ilości wykonanych wyrobów. Liczone impulsy mogą pochodzić z czujnika w maszynie lub ręcznego przycisku, którym operator zgłasza wykonanie kolejnej sztuki.

Funkcja „timer” w tym urządzeniu służy do pomiaru czasu trwania operacji (czasu taktu) lub taktowania pracy. W pierwszym przypadku odmierzany jest czas od wykonania ostatniej sztuki, a przekroczenie limitu może sygnalizować zmiana koloru odczytu. Odczyt jest kasowany po wykonaniu następnej sztuki. W drugim przypadku − taktowania− „timer” pracuje autonomiczniem narzucając tempo, podobnie jak metronom.  Zakończenie taktu może być sygnalizowane z wykorzystaniem wbudowanego wyjścia sterującego. Stan licznika jest podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania. Liczniki LDN są wykonywane w trwałych obudowach kategorii IP-54. Oprogramowanie możemy dostosować indywidualnie do potrzeb zamawiającego.