Obwody typu „L” transformują rezystancję generatora Rg na rezystancję obciążenia Ro różną od Rg. Zależnie od sposobu podłączenia mogą transformować rezystancję „w górę” lub „w dół”. Transformacja rezystancji wiąże się ze zmianą amplitudy napięć w.cz.

Dla danych wartości F, Ro i Rg jest tylko jedna para wartości L i C, które spełniają warunek dopasowania. Dla ustalonych wartości Rg i Ro zmiana częstotliwości powoduje konieczność zmiany wartości L i C. Obwód „L” może być ogniwem dolno lub górnoprzepustowym. Gałąź równoległa obwodu (dołączona do masy) jest zawsze po stronie większej rezystancji.

Dobroć obwodu, od której zależy charakterystyka częstotliwościowa i sprawność obwodu „L” zależy od stosunku Ro/Rg. Im większa jest wartość Ro/Rg, tym większa jest dobroć robocza Q obwodu i jego selektywność. Ze wzrostem dobroci roboczej maleje sprawność obwodu.

Obwody „L”, szczególnie dolnoprzepustowe znajdują zastosowanie jako obwody dopasowujące między stopniami urządzeń nadawczych i odbiorczych oraz jako najprostsze ale skuteczne obwody dopasowania anten.

Ogniwa „L” łączone kaskadowo tworzą powszechnie stosowane obwody typu „PI” i „T”, których analizę można opierać na własnościach ogniw „L”.
Dolnoprzepustowy:                 Górnoprzepustowy:


       

        

Dla obu typów: 
     F- częstotliwość robocza                    Q -dobroć robocza (obwodu obciążonego)
Rg- rezystancja generatora                  Qo -dobroć cewki
Ro- rezystancja obciążenia                  Ug,Uo-napięcia na wejściu i wyjściu
XL,XC - reaktancje pojemności i indukcyjności   η - sprawnośćobwodu
L,C- indukcyjność i pojemność

Przykład. Obwód dolnoprzepustowy „L” dopasowujący rezystancję półfalowej anteny LW np. Ro=1000om do wyjścia nadajnika o mocy Pg=5W na rezystancji Rg=50om przy częstotliwości F=7,050MHz. Dobroć własna cewki Qo=50.

        
         
         
    

Warto zauważyć, że pomimo zastosowania cewki o niskiej dobroci sprawność jest duża (91%). Napięcie skuteczne na wyjściu obwodu osiąga znaczą wartość, przekraczającą napięcie pracy wielu miniaturowych kondensatorów ceramicznych. Ta sama antena na częstotliwości 3,650MHz może mieć rezystancję np. Ro=60om. Wówczas:

          
          
         
     Warszawa,listopad 2005